องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 

 

 


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบหมายให้นายจำนง จุลอำพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบหมายให้นายจำนง จุลอำพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำแหนมหมู) ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านคลองกระทิง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
2024-05-20
2024-05-03
2024-05-03
2024-05-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-12
2024-03-05