องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 

 

 


ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์สืบค้นแหล่งโบราณคดี (อบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1) กำหนดหลักสูตรการอบรมจำนวน


ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์สืบค้นแหล่งโบราณคดี (อบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1) กำหนดหลักสูตรการอบรมจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2567 ณ แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
2024-05-20
2024-05-03
2024-05-03
2024-05-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-12
2024-03-05