องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 

 

 


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดย นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ดำเนินกิจกรรมปกป้องและถวายกำลัง


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดย นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ดำเนินกิจกรรมปกป้องและถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่งกายชุดสีม่วง เพื่อแสดงพลังปกป้องและะถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

2024-04-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-12
2024-03-05
2024-03-04
2024-03-01
2024-03-01
2024-02-28