องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 

 

 


วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเส


วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าลานหินดาด ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือกในปีงบประมาณ 2566 ให้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงโดยเฉพาะในรายที่จำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั่นปัสสวะหรืออุจจาระไม่ได้ เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-12
2024-03-05
2024-03-04
2024-03-01
2024-03-01
2024-02-28