องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 

 

 


วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีจิโรจ บุญรามณรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และ นายจำนง จุอำพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ


วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีจิโรจ บุญรามณรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และ นายจำนง จุอำพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพฟันสวยในเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โดมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์2
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-12
2024-03-05
2024-03-04
2024-03-01
2024-03-01
2024-02-28