องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 

 

 


วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลวังม่วง ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็


วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลวังม่วง ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลวังม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
2024-05-20
2024-05-03
2024-05-03
2024-05-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-12
2024-03-05