องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลวังม่วง ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็


วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลวังม่วง ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลวังม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
2023-05-11
2023-02-10
2023-02-08
2022-11-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21