องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบหมายให้ นายสำอางค์ ช่วยสัตว์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ดำเน


วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบหมายให้ นายสำอางค์ ช่วยสัตว์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การทำน้ำนมข้าวโพดและน้ำสมุนไพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฤทธิ์
2023-08-17
2023-08-07
2023-08-07
2023-07-18
2023-07-17
2023-07-14
2023-07-13
2023-07-12
2023-07-11
2023-07-10