องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 

 

 


วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุ


วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุฝนตก(วาตภัย) จำนวน 1 ราย หมู่ที่ 1 บ้านท่าฤทธิ์ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-03
2024-05-20
2024-05-03
2024-05-03
2024-05-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-02