องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุ


วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุฝนตก(วาตภัย) จำนวน 1 ราย หมู่ที่ 1 บ้านท่าฤทธิ์ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
2023-08-17
2023-08-07
2023-08-07
2023-07-18
2023-07-17
2023-07-14
2023-07-13
2023-07-12
2023-07-11
2023-07-10