องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบหมายให้งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าลานหินดาด ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร


วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบหมายให้งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าลานหินดาด ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยกิจการโรงขูดไก่ หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินดาด ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19