องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบหมายให้งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่ง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่อง


วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบหมายให้งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่ง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนเหตุน้ำไหลเข้าไร่ หมู่ที่ 10 บ้านโป่งเก้ง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19