องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดยนายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ของทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรีและขอขอบคุณทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรีที่อำนวยความสะดวกประชาชน


องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดยนายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ของทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรีและขอขอบคุณทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรีที่อำนวยความสะดวกประชาชน ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าข้างทาง เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้ถนน
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19