องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบไข่ และข้าวสาร ให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 44 ราย เนื่องจากได้รับการ


วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบไข่ และข้าวสาร ให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 44 ราย เนื่องจากได้รับการสนับสนุนไข่ไก่ และข้าวสาร จาก “ไร้ลุงเหลิม” จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19