องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


วันที่ 10 มิถุนายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัน และ ฃนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ลงพื้นที่ร่วมกับ กำนันตำบลวังม่วง เกษตรอำเภอ และผู้ใหญ่หมู่ที่ 9 ประเมินความเสียหายพืชไร่ที


วันที่ 10 มิถุนายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัน และ ฃนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ลงพื้นที่ร่วมกับ กำนันตำบลวังม่วง เกษตรอำเภอ และผู้ใหญ่หมู่ที่ 9 ประเมินความเสียหายพืชไร่ที่ได้รับความเสียหายจากกรณีน้ำหลากท่วมขังพืชไร่ จำนวน 14 ราย

2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19