องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง แหล่งเรียนรู้เพาะปลูกดอกเข้าพรรษา มานะกุลฟาร์ม เป็นตัวอย่างส่งเสริมอาชีพ และแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและการประชาสัมพันธ์ออกไปสู่สังคมต่างๆหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ


ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง แหล่งเรียนรู้เพาะปลูกดอกเข้าพรรษา มานะกุลฟาร์ม เป็นตัวอย่างส่งเสริมอาชีพ และแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและการประชาสัมพันธ์ออกไปสู่สังคมต่างๆหรือสถาบันการศึกษาต่างๆในอนาคต ดอกเข้าพรรษา เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับกับชุมชนทุกๆปี ผู้ที่สนใจต้องการไปเที่ยวชมสวนดอกเข้าพรรษาติดต่อสอบถามได้ 081-365-0634 มานะกุลฟาร์ม หรือต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มานะกุลฟาร์ม ยินดีต้อนรับ และให้คำแนะนำต่างๆ ที่อยู่ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

2022-06-15
2022-06-14
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-07
2022-06-07