องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระ


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุพายุฝนตกหนัก (วาตภัย) ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริการส่วนตำบล จำนวน 5 ราย

2022-06-15
2022-06-14
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-07
2022-06-07