องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบาง TP MAP ส่งสมุดพกครอบครัว ณ ห้องประชุม


วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบาง TP MAP ส่งสมุดพกครอบครัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-07
2022-06-07