องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


วันที่ 27 เมษายน 2565 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และคณะกรรมการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.วังม่วง กา


วันที่ 27 เมษายน 2565 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และคณะกรรมการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.วังม่วง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 6 อบต.วังม่วง
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-07
2022-06-07