องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


วันที่ 8 ตุลาคม 2564 สิบตำรวจโทสิริศักดิ์ หอมรื่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เป็นเกียรติเข้าร่วมกับว่าที่นายกองตรีสมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอวังม่วง และปลัดอำเภอวังม่วง มอบพระราชทานถุงพระรา


วันที่ 8 ตุลาคม 2564 สิบตำรวจโทสิริศักดิ์ หอมรื่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เป็นเกียรติเข้าร่วมกับว่าที่นายกองตรีสมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอวังม่วง และปลัดอำเภอวังม่วง มอบพระราชทานถุงพระราชทาร เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าฤทธิ์ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวน 6 หลังคาเรือน
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19