องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า​ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่ว


13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า​ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดย สิบตำรวจโทสิริศักดิ์ หอมรื่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19