องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผ่นการสร้างความโป่งใสตามหลักธรรมาภิบาล [ 23 ม.ค. 2564 ]19
2 แผ่นพับข้อมูลข่าวสาร [ 23 ม.ค. 2564 ]18
3 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 23 ม.ค. 2564 ]20
4 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อปท. [ 22 มิ.ย. 2563 ]18
5 การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม [ 11 ก.ค. 2562 ]18
6 บัญชีคุมการรับคำร้องทั่วไป [ 1 มิ.ย. 2562 ]19
7 รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมฯ [ 24 เม.ย. 2562 ]18
8 การมอบอำนาจการตัดสินใจ [ 12 ธ.ค. 2561 ]19
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 4 ก.ค. 2561 ]17