องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
สำนักปลัด
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการเเละงานสารบรรณ [ 15 ก.พ. 2564 ]3
2 คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 11 ก.พ. 2564 ]3
3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 11 ก.พ. 2564 ]3
4 เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 11 ก.พ. 2564 ]3
5 คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท [ 11 ก.พ. 2564 ]3