องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
   
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
 


ออนไลน์   0000002  คน
วันนี้         0000006  คน
สัปดาห์นี้   0000039  คน
เดือนนี้      0000135   คน
ปีนี้           0002907   คน
ทั้งหมด     0006455   คน
เริ่มใช่งาน 21 มกราคม 2564

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหาร...
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ...
ขอความร่วมมือ ประชาชนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บร...
ขอความร่วมมือ ประชาชนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันน...
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์ก...
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ร่วมโครงการสตรีวังม่วงจิตอ...