วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 1/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการแรงงานเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อบต.วังม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)เปิดเทอม ให้โรงเรียน(สพฐ.) จำนวน 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ประจำปีการศึกษา 1/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างรถแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง