องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
แบบการขอ/ขอต่อใบอนุญาต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องทั่วไป [ 10 ก.พ. 2564 ]1
2 แบบคำร้องขอสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค [ 10 ก.พ. 2564 ]1
3 แบบคำร้องขอถังขยะ [ 10 ก.พ. 2564 ]1
4 แบบคำร้องขอกู้เงินกองทุน ฯ คนพิการ [ 10 ก.พ. 2564 ]1
5 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 10 ก.พ. 2564 ]1
6 แบบคำขอมีบัตรครพิการ [ 10 ก.พ. 2564 ]1
7 แบบคำขอผู้สูงอายุ [ 10 ก.พ. 2564 ]1
8 แบบคำขอเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 10 ก.พ. 2564 ]1
9 แบบคำขอคนพิการ [ 10 ก.พ. 2564 ]1
10 แบบคำขอกู้เงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ [ 10 ก.พ. 2564 ]1
11 แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร [ 10 ก.พ. 2564 ]1
12 แบบขอแจ้งการขุดดิน ด.1 [ 10 ก.พ. 2564 ]1
13 แบบคำขอรับใบอนุญาติ,ต่ออายุใบอนุญาติ [ 10 ก.พ. 2564 ]1