เรื่อง การจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
     
     
     
     
     
     
   
   
 
 
กลับสู่หน้าหลัก