องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


โทร.087-1219800


โทร.089-2434636
โทร.092-7900344

โทร.062-7936661

โทรสำนักงาน 036-730691 / โทรสาร 036-730691