องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


ปฏิบัติหน้าที่จุดคัดกรอบโรคชั่วคราวเพื่อควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา -19 เพื่อสกัดกั้นการเดินทางเข้าออกและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และควบคุมคนไทยที่เดินทาง


วันที่ 14 มกราคม 2564 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ปฏิบัติหน้าที่จุดคัดกรอบโรคชั่วคราวเพื่อควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา -19 เพื่อสกัดกั้นการเดินทางเข้าออกและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และควบคุมคนไทยที่เดินทางออกจากจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดพื้นที่เสี่ยง พร้อมจัดระเบียบการเดินทางการจราจรการเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทางและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานด้านความมั่นคง จุดสี่แยกวังยาง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

2021-04-12
2021-04-11
2021-04-10
2021-04-08
2021-04-07
2021-04-06
2021-04-05
2021-04-05
2021-04-05
2021-04-02