องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในบ้านผู้ป่วย และรอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร หมู่ 3 บ้านวังยาง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี


องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนมะเดื่อ เนื่องจากพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบหมายให้งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในบ้านผู้ป่วย และรอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร หมู่ 3 บ้านวังยาง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

2021-04-12
2021-04-11
2021-04-10
2021-04-08
2021-04-07
2021-04-06
2021-04-05
2021-04-05
2021-04-05
2021-04-02