องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


วันที่ 20 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดยนายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนัก


วันที่ 20 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดยนายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ไหว้พระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

2021-01-21
2021-01-20
2021-01-18
2021-01-18
2021-01-18
2021-01-18
2021-01-18
2021-01-17
2021-01-14
2021-01-13