องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบหมายให้งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำรถดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้กองฟาง เพื่อไม่ให้ลุกลามเข้าบ้า


วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบหมายให้งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำรถดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้กองฟาง เพื่อไม่ให้ลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชน หมู่ 16 บ้านหาดเล็บยาว2 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

2021-04-12
2021-04-11
2021-04-10
2021-04-08
2021-04-07
2021-04-06
2021-04-05
2021-04-05
2021-04-05
2021-04-02