องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


วันที่ 21 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดยนายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนัก


วันที่ 21 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดยนายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทำบุญและถวายภัตตาหารเพล เพื่อเป็นสิริมงคล ร่มเย็นเป็นสุข แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่

2021-01-21
2021-01-20
2021-01-18
2021-01-18
2021-01-18
2021-01-18
2021-01-18
2021-01-17
2021-01-14
2021-01-13